Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Servicios
Objeto
Contractació del Servei dels Servidors Web i FTP del Consell Comarcal del Maresme / L’objecte del present contracte es centra en el propi àmbit tecnològic i l’àmbit dels serveis associats a: - Allotjament servidors web i FTP. Inclou còpies de seguretat, actualitzacions i manteniment del programari i de les aplicacions instal·lades. - Migració dels serveis dels servidors web i FTP, si s’escau. - Gestió de la DNS del Consell Comarcal del Maresme. - Bossa de 50 hores anuals per a dur a terme tas...
Expediente
CCM 1408-0004/2023
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Cataluña. Barcelona
Fechas
Publicación 24/10/2023
Vencimiento 08/11/2023
Importe
11.520,57
11520,57
Acceso a la publicacion
Clasificadores

Proveedor de servicios de Internet (PSI)