Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Obras
Objeto
OBRES ADEQUACIÓ ZONA VERDA D'ÚS PÚBLIC DE SANTA CÀNDIA / L’objecte del present contracte son els treballs d’adequació de l’actual “camp de les bresques” per a ús públic, amb una mínima intervenció que no desnaturalitzi l’ambient rural actual. En aquest sentit, la intervenció es planteja per realitzar les següents actuacions: adequació de la zona verda de l’actual “camp de les bresques” amb la mínima intervenció per mantenir la imatge actual de camp d’ametllers, la recuperació dels arbres...
Expediente
2023_172
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Cataluña. Barcelona
Fechas
Publicación 28/09/2023
Vencimiento 18/10/2023
Importe
46.130,98
46130,98
Acceso a la publicacion
Clasificadores

Trabajos de paisajismo en zonas verdes