Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Obras
Objeto
EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA VIA VERDA DEL RIU SIÓ A LA VORA DE LA CARRETERA L-303 AL TERME MUNICIPAL D’AGRAMUNT / L’objecte del present projecte és l’adequació del marge dret del tram de la carretera L-303 entre el límit de terme municipal amb Puigverd d’Agramunt i la vorera dreta del parc de Riella, dins el T.M. d’Agramunt, a la comarca de l’Urgell, tal com s’assenyala als plànols del projecte. Es tracta de condicionar un recorregut per a vianants que s’efectua habitualment per la gent d’am...
Expediente
1301/2023
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Cataluña. Lleida
Fechas
Publicación 15/09/2023
Vencimiento 11/10/2023
Importe
112.220,28
112220,28
Acceso a la publicacion
Clasificadores

Trabajos diversos de pavimentación