Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Suministros
Objeto
Polonia-Chorzów: Reactivos de laboratorio # 2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierzawa analizatorów dla potrzeb Laboratoriów Analitycznych oraz Laboratorium Mikrobiologicznego SP ZOZ Zespolu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Przedmiot zamówienia obejmuje 9 pakietów. / Zakup i dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami oraz dzierzawy analizatorów Numer referencyjny: ZSM/ZP/8/2023 Pakiet 9: Dzierzawa analizatora do automatyzacji badan EIA...
Expediente
ZSM/ZP/8/2023
Entidad
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Zespól Szpitali Miejskich w Chorzowie (627-19-23-530)
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
CHORZÓW
Fechas
Publicación 26/04/2023
Vencimiento 29/05/2023
Lote
Lote nº: 9
Importe
216.516,88
216516,88 PLN
Acceso a la publicacion
Clasificadores

Analizadores de sangre

Analizadores hematológicos

Analizadores

Reactivos químicos

Contratos relacionados