Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Suministros
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: DOSTAWA APARATÓW DO PRZETOCZEN, STRZYKAWEK I INNEGO DROBNEGO SPRZETU MEDYCZNEGO PRZEZ OKRES 24 MIESIECY / VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: II.2.14Lote nº: 1Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkoweEn lugar de: Léase: Wymagania dla Czesci nr 1: 1. Zamawiajacy wymaga, aby przyrzady do przetaczania okreslone w pozycji 1 wyposazone byly w odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skutecznosci filtracji bakterii (BFE) min 99,999994% oraz wirusów (VFE) min. 99,99964% (potwierdzone wynikiem badan z niezaleznego laboratorium dolaczonym do oferty). 2. Zamawiajacy wymaga dla asortymentu okreslonego w pozycji 4, 5, 6 strzykawek z koncówka Luer-Lock. 3. Zamawiajacy wymaga, aby strzykawki okreslone w pozycji 8, 9 pochodzily od jednego producenta. 4. Zamawiajacy wymaga, aby strzykawki okreslone w pozycji 8, 9 byly wkalibrowane w menu pompy wskazanej dla tych pozycji w SWZ. Número de apartado: II.2.1Lote nº: 7Localización del texto que se va a modificar: NazwaEn lugar de: Czujnik typu Camino do pomiaru cisnienia sródczaszkowego Léase: Przetwornik ICP typu MIKROSENSOR CODMAN Número de apartado: II.2.14Lote nº: 22Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkoweEn lugar de: Z uwagi na ograniczona ilosc znaków w niniejszym ogloszeniu dokladny opis wymagan dla przedmiotu zamówienia znajduje sie w zalaczniku nr 2.22 do SWZ. Léase: Wymagania dla portów naczyniowych: 1. Wykonawca zagwarantuje dostawy towaru w ramach zapasu konsygnacyjnego zorganizowanego w siedzibie Zamawiajacego zgodnie z formularzem poczatkowego stanu zapasów stanowiacym zalacznik nr 8 do SWZ. 2. Zamawiajacy wymaga, aby po podpisaniu umowy, dostawa poczatkowego zapasu konsygnacyjnego w zakresie Czesci nr 22 nastapila w ciagu maksymalnie 3 dni roboczych, na podstawie protokolu zdawczo odbiorczego. 3. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zagwarantowal poczatkowy zapas konsygnacyjny w ilosci 4 kompletów. 4. Przedmiot zamówienia musi byc wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i do uzywania zgodnie z ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r., poz. 974) Número de apartado: IV.2.2Localización del texto que se va a modificar: Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialuEn lugar de: Fecha: 12/04/2023Hora local: 08:00Léase: Fecha: 19/04/2023Hora local: 08:00Número de apartado: IV.2.6Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta. Oferta musi zachowac waznosc do:En lugar de: Fecha: 10/07/2023Léase: Fecha: 17/07/2023Número de apartado: IV.2.7Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofertEn lugar de: Fecha: 12/04/2023Hora local: 08:30Léase: Fecha: 19/04/2023Hora local: 08:30
Expediente
DZP/ 15/2023
Entidad
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku (888 - 31-17-873 )
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
WLOCLAWEK
Fechas
Publicación 31/03/2023
Vencimiento 19/04/2023
Acceso a la publicacion
Clasificadores

Agujas para uso médico

Respiradores para uso médico

Artículos para perfusión

Equipamiento médico

Instrumentos y aparatos de quirófano

Material médico fungible

Jeringas

Escalpelos y cuchillas

Vestuario médico

Artículos de papel para hospital

Instrumentos y aparatos de transfusión y perfusión

Carteras sanitarias

Accesorios para drenes

Cánulas

Instrumentos de anestesia y reanimación

Drenes

Catéteres

Contratos relacionados