Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Suministros
Objeto
Polonia-Varsovia: Productos de información y promoción # Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materialów promocyjnych z logo 25-lecia Samorzadu Województwa Mazowieckiego i z logo Dozynek Województwa Mazowieckiego oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zgodnie z asortymentem okreslonym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), zamieszczonej na stronie Platformy Zakupowej / Wykonanie i dostawa materialów promocyjnych z logo 25-lecia Samorzadu Województwa Mazowieckiego, logo Dozynek ...
Expediente
OR-D-III.272.25.2023.AS
Entidad
Województwo Mazowieckie
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
VARSOVIA
Fechas
Publicación 27/03/2023
Vencimiento 24/04/2023
Lote
Lote nº: 11
Acceso a la publicacion
Contacto
www.mazovia.pl
zamowienia@mazovia.pl
Clasificadores

Sacos para embalaje

Artículos de oficina

Contratos relacionados