Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Suministros
Objeto
Eslovaquia-Bratislava: Alimentos para el ganado # Krmivo pre ZOO Bratislava / Predmetom zákazky, ktorej súcastou sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto do-dania, naloženie a vyloženie dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania, je dodávka jednotlivých druhov krmív realizovaná na základe pravidelných objednávok podla potreby verejné-ho obstarávatela. LOTE nº: 30: Cvikla na krmne úcely / Predpokladané množstvo odberu pocas jedného roka je 7200 kg. Balenie vo vreciach. Dodávka do...
Expediente
123945-2023
Entidad
Zoologická záhrada Košice (00083089)
Pais
REPÚBLICA ESLOVACA (SK)
Lugar
BRATISLAVA
Fechas
Publicación 28/02/2023
Vencimiento 30/03/2023
Lote
Lote nº: 30
Importe
4.968
4968,0 EUR
Acceso a la publicacion
Clasificadores

Alimentos para el ganado

Contratos relacionados