Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Suministros
Objeto
Polonia-Zgorzelec: Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal # Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materialów do zabiegów ortopedycznych - zakup oraz depozyt (z opcja kupna na potrzeby wlasne) wraz z uzyczeniem instrumentarium. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zalacznik nr 2, 5.1, 5.2, 5.3 do SW / Dostawy materialów do zabiegów ortopedycznych - zakup oraz depozyt (z opcja kupna na potrzeby wlasne) wraz z uzyczeniem instrumentarium. Numer referencyj...
Expediente
4/ZP/2023
Entidad
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU (REGON 231161448)
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
ZGORZELEC
Fechas
Publicación 24/02/2023
Vencimiento 23/03/2023
Lote
Lote nº: 6
Acceso a la publicacion
Clasificadores

Instrumentos y aparatos de quirófano

Material médico fungible

Aparatos de ayuda ortopédica

Equipamiento médico

Implantes ortopédicos

Contratos relacionados