Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Suministros
Objeto
Consulta preliminar de mercado sobre a metodoloxía de determinación do prezo dos contratos relativos á subministración de enerxía eléctrica os centros de consumo da Rede de Enerxía da Xunta de Galicia (Redexga)
Expediente
CRT-2023-0002
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Galicia.
Fechas
Publicación 17/02/2023
Vencimiento 24/02/2023
Importe
0
Acceso a la publicacion