Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Suministros
Objeto
Contratacion da subministración de planta forestal para restauración hidrolóxico-forestalen varios montes do D.F. XIV na provincia de Ourense, polo procedemento aberto simplificadoabreviado, para a Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (SEAGA, S.A.)
Expediente
PASA002/23
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Galicia. Ourense
Fechas
Publicación 17/02/2023
Vencimiento 06/03/2023
Importe
27.500
Acceso a la publicacion