Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Servicios
Objeto
Polonia-Starachowice: Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil # Opracowanie dokumentów strategicznych dot. przystosowania do zmian klimatu. Miejski Plan Retencjonowania Wód Opadowych i Roztopowych wraz z inwentaryzacja miejskiej kanalizacji deszczowej... Numer referencyjny: ZP.271.3.2023.SD ...
Expediente
ZP.271.3.2023.SD
Entidad
Gmina Starachowice
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
STARACHOWICE
Fechas
Publicación 10/02/2023
Vencimiento 15/03/2023
Importe
990.326,66
990326,66 PLN
Categoria(s)
Acceso a la publicacion