Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Servicios
Objeto
L'objecte del contracte és el servei de manteniment de l'equipament de xarxa informàtica de l'IRB Barcelona, amb les condicions i característiques indicades en el plec de característiques tècniques.
Expediente
OBSS-0123-35
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Cataluña. Barcelona
Fechas
Publicación 01/02/2023
Vencimiento 15/02/2023
Importe
8.000
8000,0
Categoria(s)
Acceso a la publicacion