Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Servicios
Objeto
Polonia-Kowary: Servicios relacionados con desperdicios y residuos # Przedmiotem zamówienia jest usluga polegajaca na odbieraniu odpadów komunalnych z terenu nieruchomosci zamieszkalych oraz nieruchomosci niezamieszkalych polozonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary, w tym: 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów z pojemników wystawionych przez wlascicieli nieruchomosci; 2) odbiór i zagospodarowanie zuzytych baterii; 3) odbiór i zagospodarowanie leków przeterminowanych i zbednych; 4) organizacja...
Expediente
WRM.271.5.2023
Entidad
GMINA MIEJSKA KOWARY (REGON 230821598)
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
KOWARY
Fechas
Publicación 27/01/2023
Vencimiento 24/02/2023
Categoria(s)
Acceso a la publicacion
Contacto
www.bip.kowary.pl
radoslaw.burchacki@kowary.pl