Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Servicios
Objeto
L'objecte del contracte és la implementació d'un projecte de tallers de suport i acompanyament educatiu (TSAE) del curs escolar 2022-2023, per als diferents centres educatius de Manresa, dins del Pla educatiu d'entorn de Manresa, segons el desplegament de les activitats palanca del Pla de millora d'oportunitats educatives (PMOE-PROA+), així com totes aquelles actuacions que siguin necessàries per a l'òptim compliment de l'objecte del contracte. L'Ajuntament de Manresa licita el servei de monitoratge per desenvolupar el projecte esmentat i per prestar tasques d'assistència, acompanyament i suport a l'estudi dels alumnes dels centres escolars de Manresa de primària i secundària que així ho sol·licitin.
Expediente
CONEXP2022000061
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Cataluña. Barcelona
Fechas
Publicación 30/12/2022
Vencimiento 16/01/2023
Importe
27.075
27075
Clasificadores