Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Servicios
Objeto
PROCEDIMIENTO INTERRUMPIDO: Chequia-Breclav: Servicios de implementación de software # Dodávka a implementace ERP systému vcetne souvisejících servisních služeb / Predmetem plnení verejné zakázky je dodávka a implementace informacního systému kategorie ERP pro rízení standardních ekonomických procesu, infrastrukturních aplikací a specifické agendy zadavatele v oblasti vodohospodárství. Soucástí predmetu plnení jsou služby údržby, podpory a rozvoje implementovaného rešení. Blíže viz ZD. ...
Expediente
724830-2022
Entidad
Vodovody a kanalizace Breclav, a.s. (49455168)
Pais
REPUBLICA CHECA (CZ)
Lugar
BRECLAV
Fechas
Publicación 23/12/2022
Acceso a la publicacion