Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Servicios
Objeto
Chequia-Praga: Servicios de limpieza # Predmetem Verejné zakázky je zajištení pravidelných a mimorádných úklidových služeb v kvalite a rozsahu stanovených dále v této Zadávací dokumentaci a v jejích prílohách. Soucástí poskytovaných Služeb bude rovnež zajištení hygienických, dezinfekcních prostredku. / Úklid prostor železnicních stanic a zastávek, provozních a administrativních budov Správy železnic Spisové císlo: 68923/2022-SŽ-GR-O8 LOTE nº: 5: Cást 5 - Praha / Predmetem Verejné zakázky je ...
Expediente
68923/2022-SŽ-GR-O8
Entidad
Správa železnic, státní organizace
Pais
REPUBLICA CHECA (CZ)
Lugar
PRAGA
Fechas
Publicación 23/12/2022
Vencimiento 30/01/2023
Lote
Lote nº: 5
Importe
712.000.000
712000000,0 CZK
Acceso a la publicacion