Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Servicios
Objeto
Suecia-Storuman: Servicios de transporte por carretera # Uppdraget omfattar skolskjuts, det vill säga transporter av elever till och från skolor inom Åsele kommun, samt även övriga elevtransporter vid behov. Upphandlingen är indelad i fyra skolskjutsområden: norra, södra, västra och östra. Anbud ska lämnas på hela områden. Anbudsgivare kan lämna anbud på ett eller flera områden. Varje område kan alltså ses som en egen upphandling där ramavtal kommer att tecknas med det företag som vinner områ...
Expediente
UH-2022-37
Entidad
KOMMUNALFÖRBUNDET PARTNERSKAP INLAND-AKADEMI NORR (222000-1289)
Pais
SUECIA (SE)
Lugar
STORUMAN
Fechas
Publicación 21/12/2022
Vencimiento 18/01/2023
Importe
21.000.000
21000000,0 SEK
Acceso a la publicacion