Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Suministros
Objeto
Eslovenia-Liubliana: Productos de alambre # Referencna številka dokumenta: JN-20976 (430-1974/2022) / Dobava mrežastih tulcev za zašcito gozdnega drevja za obnovo poškodovanih obmocij gozda na Jelovici, po naravnih ujmah, v okviru projekta »JeloviZA« Referencna številka dokumenta: JN-20976 (430-1974/2022) ...
Expediente
701538-2022
Entidad
Zavod za gozdove Slovenije (5786380000)
Pais
ESLOVENIA (SI)
Lugar
LIUBLIANA
Fechas
Publicación 16/12/2022
Vencimiento 16/01/2023
Acceso a la publicacion
Clasificadores