Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Servicios
Objeto
Suecia-Umeå: Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad # Referensnummer: 22265 / Uppdraget avser mötes- och eventkommunikation för Umeå kommun samt övriga avropsberättigade kommunägda bolag. Uppdraget innefattar att bidra med att översätta styrande dokument inom kommunikationsområdet till relevanta och kreativa möten som hjälper Umeå kommun att nå uppsatta mål.   Ytterligare beskrivning av uppdraget hittas i bilaga _22265 Underlag ...
Expediente
700563-2022
Entidad
Umeâ kommun (212000-2627)
Pais
SUECIA (SE)
Lugar
UMEÅ
Fechas
Publicación 16/12/2022
Vencimiento 27/01/2023
Acceso a la publicacion