Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Obras
Objeto
Bélgica-Brujas: Obras viales # Allerlei ingrepen van beperkte omvang voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en de staat van de weg in de provincie West-Vlaanderen. / De opdracht omvat hoofdzakelijk: - Aanbrengen van werfsingalisatie en omleidingen; - Affrezen van asfaltverharding op verschillende breedtes en diktes; - Opbreken van funderingen en plaatsen van funderingen; - Aanleggen of vernieuwen van fietspaden, verharde bermen en voetpaden; - Aanpassingswerken aan de weg en wegaanhori...
Expediente
AWV W-VL-WWV/INV/2022/7-F02_0
Entidad
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen (0316.380.841_17468)
Pais
BÉLGICA (BE)
Lugar
BRUJAS
Fechas
Publicación 07/12/2022
Vencimiento 11/01/2023
Acceso a la publicacion