Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Servicios
Objeto
Suecia-Solna: Servicios informáticos # Norrvatten har upprättat ett informationssystem kallat System B för projektet Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP. I enlighet med rådande säkerhetsskyddslagstiftning hart en särskild säkerhetsskyddsbedömning för att kunna utforma ett tillräckligt säkerhetsskydd för de typer av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som inom projektet måste behandlas i digital form genomförts. Denna upphandling syftar till ett avtal avseende drift och förvaltnin...
Expediente
NV2022-251
Entidad
Kommunalförbundet Norrvatten (222000-0158)
Pais
SUECIA (SE)
Lugar
SOLNA
Fechas
Publicación 30/11/2022
Vencimiento 12/12/2022
Acceso a la publicacion