Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Suministros
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: II.1.1Lote nº: 1,2,3Localización del texto que se va a modificar: NazwaEn lugar de: Dostawa trzech pojazdów ciezarowych z zabudowa typu wywrotka, oraz pojazdu specjalnego o przeznaczeniu pomoc drogowa na potrzeby Powiatowego Zakladu Aktywnosci Zawodowej w Suchowoli. Léase: Dostawa trzech pojazdów ciezarowych z zabudowa typu wywrotka na potrzeby Powiatowego Zakladu Aktywnosci Zawodowej w Suchowoli oraz pojazdu specjalnego o przeznaczeniu pomoc drogowa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokólce. Número de apartado: II.1.4Lote nº: 1,2,3Localización del texto que se va a modificar: Krótki opisEn lugar de: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech pojazdów ciezarowych z zabudowa typu wywrotka, oraz pojazdu specjalnego o przeznaczeniu pomoc drogowa na potrzeby Powiatowego Zakladu Aktywnosci Zawodowej w Suchowoli, z czego: 1) Czesc I dotyczy dostawy samochodu ciezarowego z napedem 8x6 z zabudowa typu wywrotka, 2) Czesc II dotyczy dostawy dwóch samochodów ciezarowych z napedem 8x4 z zabudowa typu wywrotka, 3) Czesc III dotyczy dostawy samochodu specjalnego z napedem 6x2 o przeznaczeniu pomoc drogowa. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawe ww. pojazdów na adres Powiatowego Zakladu Aktywnosci Zawodowej w Suchowoli, ul. Augustowska 2, 16-150 Suchowola Léase: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech pojazdów ciezarowych z zabudowa typu wywrotka na potrzeby Powiatowego Zakladu Aktywnosci Zawodowej w Suchowoli oraz pojazdu specjalnego o przeznaczeniu pomoc drogowa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokólce, z czego: 1) Czesc I dotyczy dostawy samochodu ciezarowego z napedem 8x6 z zabudowa typu wywrotka, 2) Czesc II dotyczy dostawy dwóch samochodów ciezarowych z napedem 8x4 z zabudowa typu wywrotka, 3) Czesc III dotyczy dostawy samochodu specjalnego z napedem 6x2 o przeznaczeniu pomoc drogowa. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawe pojazdów w zakresie czesci I i II zamówienia na adres Powiatowego Zakladu Aktywnosci Zawodowej w Suchowoli, ul. Augustowska 2, 16-150 Suchowola, zas w zakresie czesci III zamówienia na adres Starostwo Powiatowe w Sokólce, ul. Marsz. J. Pilsudskiego 8, 16-100 Sokólka. Número de apartado: II.2.3Lote nº: 3Localización del texto que se va a modificar: Miejsce swiadczenia uslugEn lugar de: Kod NUTS: PL841 Bialostocki Glówne miejsce lub lokalizacja realizacji: Powiatowy Zakladu Aktywnosci Zawodowej w Suchowoli, ul. Augustowska 2, 16-150 Suchowola Léase: Kod NUTS: PL841 Bialostocki Glówne miejsce lub lokalizacja realizacji: Starostwo Powiatowe w Sokólce, ul. Marsz. J. Pilsudskiego 8, 16-100 Sokólka Número de apartado: II.2.4Lote nº: 3Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówieniaEn lugar de: Na III czesc zamówienia sklada sie: 1) Dostawa samochodu specjalnego z napedem 6x2 o przeznaczeniu pomoc drogowa o dopuszczalnej masie calkowitej (DMC) 25t. Rok produkcji 2021 – 2022. 2) Szczególowy opis przedmiotu zamówienia dotyczacy czesci III zawiera Zalacznik nr 4.3 do SWZ Formularz specyfikacji technicznej oferowanego pojazdu. 3) Szczególowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia okreslaja projektowane postanowienia umowy stanowiace Zalacznik nr 5 do SWZ. 4) Zamawiajacy, wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji na okres minimum 36 miesiace od daty odbioru koncowego. Okres gwarancji stanowi jednoczesnie jedno z kryteriów oceny ofert. Léase: Na III czesc zamówienia sklada sie: 1) Dostawa samochodu specjalnego z napedem 6x2 o przeznaczeniu pomoc drogowa o dopuszczalnej masie calkowitej (DMC) 25t. Rok produkcji 2021 – 2022. 2) Szczególowy opis przedmiotu zamówienia dotyczacy czesci III zawiera Zalacznik nr 4.3 do SWZ Formularz specyfikacji technicznej oferowanego pojazdu. 3) Szczególowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia okreslaja projektowane postanowienia umowy stanowiace Zalacznik nr 5a do SWZ. 4) Zamawiajacy, wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji na okres minimum 36 miesiace od daty odbioru koncowego. Okres gwarancji stanowi jednoczesnie jedno z kryteriów oceny ofert. Número de apartado: II.2.7Lote nº: 3Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiazywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówEn lugar de: Okres w dniach: 10 Léase: Okres w dniach: 90 Número de apartado: III.2.2Lote nº: 1,2,3Localización del texto que se va a modificar: Warunki realizacji umowyEn lugar de: 1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególnosci ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 poz. 1360 ze zm.) 2. Warunki realizacji umowy okreslaja projektowane postanowienia umów stanowiace Zalacznik nr 5 do SWZ –– Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Stosownie do tresci art. 454 ust. 1 ustawy Pzp, istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia n
Expediente
OR-IV.272.65.2022.MT
Entidad
Powiat Sokólski – Zarząd Powiatu Sokólskiego
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
SOKÓLKA
Fechas
Publicación 29/11/2022
Vencimiento 05/12/2022
Acceso a la publicacion
Clasificadores

Camiones volquete

Camiones con plataforma

Vehículos de motor

Contratos relacionados