Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Suministros
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: II.1.4Localización del texto que se va a modificar: Kort beskrivningEn lugar de: Karlstads kommun och Karlstads El- och Stadsnät AB bjuder inte till anbudsinlämning i upphandling avseende hyra av vägmärken, avstängningsmateriel samt tjänster.  Med avstängningsmaterial menas bland annat vägmärken, trafikbuffert, staket, TMA-skydd m.m. I kategorin trafikanordningstjänster efterfrågar Kommunen ett helhetsåtagande från Leverantören vad gäller trafikanordningar. Leverantören ska ombesörja framtagande av TA-planer, tillståndsansökan, etableringar/avetableringar, tillsyn m.m. Behovet av att köpa tjänster och hyra material är störst under vår, sommar och höst. Behovet av att hyra material och köpa ovanstående tjänster varierar från år till år så Kommunen garanterar därför inga volymer. Leverantören förbinder sig att leverera det verkliga behovet. Léase: Karlstads kommun och Karlstads El- och Stadsnät AB bjuder in till anbudsinlämning i upphandling avseende hyra av vägmärken, avstängningsmateriel samt tjänster.  Med avstängningsmaterial menas bland annat vägmärken, trafikbuffert, staket, TMA-skydd m.m. I kategorin trafikanordningstjänster efterfrågar Kommunen ett helhetsåtagande från Leverantören vad gäller trafikanordningar. Leverantören ska ombesörja framtagande av TA-planer, tillståndsansökan, etableringar/avetableringar, tillsyn m.m. Behovet av att köpa tjänster och hyra material är störst under vår, sommar och höst. Behovet av att hyra material och köpa ovanstående tjänster varierar från år till år så Kommunen garanterar därför inga volymer. Leverantören förbinder sig att leverera det verkliga behovet. Número de apartado: II.2.7Localización del texto que se va a modificar: Beskrivning av förlängningEn lugar de: Förlängningsoption på 24 månader, dock med minst 6 månader åt gången. Léase: Förlängningsoption till: 2026-03-31 Förlängningsoption till: 2027-03-31
Expediente
KS-UH/2022:36
Entidad
Karlstads kommun (212000-1050)
Pais
SUECIA (SE)
Lugar
KARLSTAD
Fechas
Publicación 22/11/2022
Vencimiento 16/12/2022
Acceso a la publicacion
Clasificadores

Equipo para carreteras

Mobiliario para carreteras

Equipo de señalización de carreteras

Contratos relacionados