Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Servicios
Objeto
Prestació del servei de casal d'estiu i casal jove per l'any 2022 en règim de concessió administrativa. Del 23 de juny a 31 de juliol com a servei efectiu. Descripció del servei. Activitat bàsica: de 9 h a 14 h. Excepte els dos dies d'excursió fins a les 17.00 h. - Activitats optatives complementàries (només Casal d'estiu) - Servei optatiu d'acollida: de 7.30 h a 9 h - Servei optatiu de menjador: de 14 h a 15.30 h. - Servei optatiu d'activitats de tarda: de 15.30 h a 17 h.
Expediente
2022/12381/1403
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Cataluña. Barcelona
Fechas
Publicación 20/11/2022
Vencimiento 18/12/2022
Importe
62.198
62198