Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Obras
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: Extindere ?i modernizare terminal pasageri la Aeroportul Interna?ional Maramure? / VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: III.1.3Localización del texto que se va a modificar: Sec?iunea III 1 3) Capacitatea tehnica ?i profesionala, Cerin?a nr 4, pct 2 din Anun?ul de participare:En lugar de: „III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:[…]Cerin?a nr. 4Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are în dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea în bune condi?ii a contractului (proprietate, leasing/ comodat/ angajamente de punere la dispozi?ie încheiate cu respectarea dispozi?iilor legale sau prin contracte/conven?ii de închiriere) de resurse/ facilita?i tehnice specifice (utilaje/ mijloace de transport/echipamente tehnice/organisme tehnice/programe software) rezultate a fi necesare pentru îndeplinirea acestuia, dupa cum urmeaza:[…]2. Pentru execu?ia lucrarilor: Ofertantul trebuie sa dispuna de cel pu?in urmatoarele tipuri de utilaje:[…]- Accesul la laborator/laboratoare autorizate conform prevederilor art. 1, 2, 6 alin. (1) lit. b) din Procedura aprobata prin Ordinul nr. 838/2021 sau echivalent privind realizarea verificarilor ?i încercarilor de calitate cel pu?in pentru profilele: AR – armaturi de rezisten?a din o?el beton sârma sau plase sudate, BBABP – beton, beton armat ?i beton precomprimat, CAL – Construc?ii din aliaje de aluminiu, ElBBABPZ - Elemente din beton, beton armat, beton precomprimat, zidarie, F – Finisaje, GTF – geotehnica ?i teren de fundare, HITIF - Hidroizola?ii, izola?ii termice, izola?ii fonice, IAE - Instala?ii si aparatele electrice, IGN - Instala?ii de gaze combustibile naturale, II - Instala?ii de încalzire, INM – încercari nedistructive metal, IS - Instala?ii sanitare, IVC - Instala?ii de ventila?ie si climatizare, MBM – Materiale pentru betoane si mortare, MTZ - Mortare pentru tencuieli si zidarii, VNCEC – verificari nedistructive si a comportarii în exploatare a construc?iilor, ZP - Zidarie si pere?i.[…]” Léase: „III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:[…]Cerin?a nr. 4Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are în dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea în bune condi?ii a contractului (proprietate, leasing/ comodat/ angajamente de punere la dispozi?ie încheiate cu respectarea dispozi?iilor legale sau prin contracte/conven?ii de închiriere) de resurse/ facilita?i tehnice specifice (utilaje/ mijloace de transport/echipamente tehnice/organisme tehnice/programe software) rezultate a fi necesare pentru îndeplinirea acestuia, dupa cum urmeaza:[…]2. Pentru execu?ia lucrarilor: Ofertantul trebuie sa dispuna de cel pu?in urmatoarele tipuri de utilaje:[…]- Accesul la laborator/laboratoare autorizate conform prevederilor art. 1, 2, 6 alin. (1) lit. b) din Procedura aprobata prin Ordinul nr. 838/2021 sau echivalent privind realizarea verificarilor ?i încercarilor de calitate cel pu?in pentru profilele: AR – armaturi de rezisten?a din o?el beton sârma sau plase sudate, BBABP – beton, beton armat ?i beton precomprimat, ElBBABPZ - Elemente din beton, beton armat, beton precomprimat, zidarie, F – Finisaje, GTF – geotehnica ?i teren de fundare, HITIF - Hidroizola?ii, izola?ii termice, izola?ii fonice, IAE - Instala?ii si aparatele electrice, IGN - Instala?ii de gaze combustibile naturale, II - Instala?ii de încalzire, INM – încercari nedistructive metal, IS - Instala?ii sanitare, IVC - Instala?ii de ventila?ie si climatizare, MBM – Materiale pentru betoane si mortare, MTZ - Mortare pentru tencuieli si zidarii, VNCEC – verificari nedistructive si a comportarii în exploatare a construc?iilor, ZP - Zidarie si pere?i.[…]” Número de apartado: III.1.6Localización del texto que se va a modificar: Sec?iunea III 1 6) Depozite ?i garan?ii solicitate din Anun?ul de participare:En lugar de: „III.1.6) Depozite ?i garan?ii solicitate[…]b) Garan?ia de buna execu?ie se constituie în conformitate cu prevederile Clauzei 15 – Garan?ie de Buna Execu?ie din Anexa nr. 2 - Condi?iile generale si specifice si acordul contractual pentru contractele de proiectare si execu?ie de lucrari aprobata prin HG nr. 1/2018.” Léase: III.1.6) Depozite ?i garan?ii solicitate […]b) Garan?ia de buna execu?ie se constituie prin re?ineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plata ?i/sau în conformitate cu prevederile Clauzei 15 – Garan?ie de Buna Execu?ie din Anexa nr. 2 - Condi?iile generale si specifice si acordul contractual pentru contractele de proiectare si execu?ie de lucrari aprobata prin HG nr. 1/2018.”
Expediente
415
Entidad
R.A. „Aeroportul Interna?ional Maramure?" (RO 2944544)
Pais
RUMANÍA (RO)
Lugar
MAGHERAU?
Fechas
Publicación 08/11/2022
Acceso a la publicacion
Contacto
www.aimm.eu
office@aibm.ro