Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Otros
Objeto
Constitueix l’objecte del contracte l’arrendament d’una porció de terreny de 2.659 m2 situat al Carrer Comerç, núm. 3, d’Alaior, per a destinar-lo a aparcament públic provisional de vehicles.
Expediente
9389/2022
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Illes Balears. Illes Balears
Fechas
Publicación 27/10/2022
Vencimiento 11/11/2022
Importe
171.000
171000,0