Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Suministros
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: Numer referencyjny: 535/AZ/262/2022 / VII.1.2)Tekst, który nalezy poprawic w pierwotnym ogloszeniuNumer sekcji: II.1.4Zamiast: Przedmiotem zamówienia jest zakup, wdrozenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu klasy ERP wraz z dedykowanymi szkoleniami dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zostal opisany w zalaczniku nr 6 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia i zalaczniku nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Powinno byc: Przedmiotem zamówienia jest zakup, wdrozenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu klasy ERP wraz z dedykowanymi szkoleniami dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zostal opisany w zalaczniku nr 6 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia i w zmodyfikowanym zalaczniku nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Numer sekcji: III.1.3Zamiast: Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca spelni warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, wykonal: - co najmniej dwa zakonczone wdrozenia systemu klasy ERP (z ang. Enterprise Resources Planning), przy czym co najmniej jedno z tych wdrozen musi byc zrealizowane w architekturze chmurowej i co najmniej jedno musi dotyczyc publicznej uczelni akademickiej zatrudniajacej w dacie zakonczenia tego wdrozenia minimum 1000 pracowników i majacej w tej dacie co najmniej 5.000 studentów, przy czym kazda z tych uslug musi miec wartosc co najmniej 4.000.000 zlotych brutto w nastepujacych obszarach: finanse i ksiegowosc, kadry i place, budzetowanie, majatek trwaly, gospodarka magazynowa Powinno byc: Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca spelni warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, wykonal: - co najmniej dwa zakonczone wdrozenia systemu klasy ERP (z ang. Enterprise Resources Planning), przy czym co najmniej jedno z tych wdrozen musi byc zrealizowane w architekturze chmurowej i co najmniej jedno musi dotyczyc publicznej uczelni akademickiej zatrudniajacej w dacie zakonczenia tego wdrozenia minimum 1000 pracowników i majacej w tej dacie co najmniej 5.000 studentów, przy czym jedna z tych uslug musi miec wartosc co najmniej 4.000.000 zlotych brutto w nastepujacych obszarach: finanse i ksiegowosc, kadry i place, budzetowanie, majatek trwaly, gospodarka magazynowa. Numer sekcji: III.1.3Zamiast: Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca spelni warunek, jezeli wykaze, ze skieruje do realizacji zamówienia publicznego minimum: - kierownika projektu (1 osoba), posiadajacego kwalifikacje okreslone w SWZ - eksperta ds. wdrozen systemu klasy ERP (3 osoby), posiadajacego kwalifikacje okreslone w SWZ - konsultantów ds. wdrozen (3 osoby), posiadajacego kwalifikacje okreslone w SWZ - programistów (2 osoby) posiadajacego kwalifikacje okreslone w SWZ Powinno byc: Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca spelni warunek, jezeli wykaze, ze skieruje do realizacji zamówienia publicznego minimum: - kierownika projektu (1 osoba), posiadajacego kwalifikacje okreslone w SWZ - eksperta ds. wdrozen systemu klasy ERP (2 osoby), posiadajacego kwalifikacje okreslone w SWZ - konsultantów ds. wdrozen (2 osoby), posiadajacego kwalifikacje okreslone w SWZ - programistów (2 osoby) posiadajacego kwalifikacje okreslone w SWZ Numer sekcji: III.2.2Zamiast: Warunki realizacji umowy zostaly okreslone w zalaczniku nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy. Powinno byc: Warunki realizacji umowy zostaly okreslone w zmodyfikowanym zalaczniku nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.
Expediente
595942-2022
Entidad
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
POZNAN
Fechas
Publicación 28/10/2022
Vencimiento 10/11/2022
Acceso a la publicacion