Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Suministros
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: Kundräkningssystem (KRS) för Kollektivtrafik Region Värmland även kallad Automatisk passagerarräkning (APC) / VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: II.1.4Localización del texto que se va a modificar: Kort beskrivningEn lugar de: Upphandlingen omfattar: Uppdraget avser utrustning för registrering av på- och avstigande resenärer på bussar i kollektivtrafik. Dessutom ingår produkter och tjänster för databearbetning och driftövervakning av systemets funktion. Kundräkningssystem (KRS) ska samla in information om antalet kunder i kollektivtrafikens fordon. Informationen ska användas både i realtid för att hantera fordonsbeläggning. Efterbehandlade data ska också användas för trafikplanering och jämförelse med försäljningsstatistik samt för avtalsansvariga för att följa upp gällande trafikavtal.   Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten. Léase: Upphandlingen omfattar: Uppdraget avser utrustning för registrering av på- och avstigande resenärer på bussar i kollektivtrafik. Dessutom ingår produkter och tjänster för databearbetning och driftövervakning av systemets funktion. Kundräkningssystem (KRS) ska samla in information om antalet kunder i kollektivtrafikens fordon. Informationen ska användas både i realtid för att hantera fordonsbeläggning. Efterbehandlade data ska också användas för trafikplanering och jämförelse med försäljningsstatistik samt för avtalsansvariga för att följa upp gällande trafikavtal. Utrustning: ·         Utrustning för registrering av på- och avstigande kunder i fordon. ·         Utrustning för insamling av sensordata och överföring av denna till Centralsystem. ·         Garanti avseende levererad utrustning. ·         Driftstödsverktyg för installation och övervakning av utrustning i fordon. ·         Teknisk dokumentation för levererad utrustning. ·         Teknisk dokumentation för installation, driftsättning, kalibrering, underhåll och felsökning av den fordonsmonterade utrustningen. Tjänster: ·         Installation, driftsättning, kalibrering, underhåll, felsökning och reparation av KRS i fordon. ·         Etablering, drift och förvaltning av centralt system för bearbetning av räknardata för sammanställning av rapporter för analys. ·         Etablering, drift och förvaltning av system för rapporter och analyser (Analyssystem). ·         Tjänst för utbildning av Köparens installations- och underhållspersonal avseende levererad utrustning samt installation, driftsättning, kalibrering, underhåll och felsökning av utrustning. ·         Teknisk support. ·         Personella resurser som tekniskt konsultstöd och teknisk projektledare/koordinator. ·         Driftövervakning via driftstödsverktyg. ·         Felsökning och reparation av utrustning som ej omfattas av garanti.   Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten. För mer information se bilaga 7
Expediente
RS/220927
Entidad
Region Värmland (232100-0156)
Pais
SUECIA (SE)
Lugar
KARLSTAD
Fechas
Publicación 28/10/2022
Acceso a la publicacion