Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Suministros
Objeto
Subministrament i instal·lació del sistema d'identificació per radiofreqüència (RFID), a la Biblioteca Elisenda de Montcada, d'acord amb les unitats i característiques tècniques següents: - 46.000 etiquetes RFID per a llibres (50x53 mm). - 10.000 etiquetes RFID per a CD/DVD (116 mm). - 4 estacions de treball amb doble blindatge. - 1 arc de seguretat RFID doble (3 antenes, dos passos). - 2 màquines d'autoservei de préstec de sobretaula.
Expediente
CO2022000030
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Cataluña. Barcelona
Fechas
Publicación 21/10/2022
Vencimiento 08/11/2022
Importe
26.300
26300