Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Servicios
Objeto
El servei consistirà a realizar un seguit d' activitats d'acompanyament, motivació suport a l'alumnat i reforç a l'atenció educativa durant el curs escolar 2022-23. Aquestes activitats, realitzades fora de l'horari lectiu però complementat la tasca educativa que es realitza des del centre, tenen com a objectiu impulsar una acció educativa orientada a acompanyar infants i joves en l'adquisició de capacitats i competències per tal de generar condicions d'igualtat d'oportunitats tant en els processos escolars com en els resultats acadèmics.
Expediente
2156/2022
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Cataluña. Barcelona
Fechas
Publicación 07/10/2022
Vencimiento 21/10/2022
Importe
31.785
31785
Acceso a la publicacion