Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Obras
Objeto
El present contracte d'obres públiques té per objecte l'execució de les obres descrites en els projectes aprovats inicialment per Decret de l'Alcalde, en data 16 de maig de 2022 i esdevingut aprovat definitivament en data 11 de juliol de 2022 segons detall: Fase 1: Reforma de la nau magatzem del Palau Boule per a la construcció del nou Centre Cívic Gregal i la Urbanització vinculada Fase 2: Projecte d'urbanització dels entorns del Centre Cívic Gregal
Expediente
CONOBR-0151/2022
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Cataluña. Tarragona
Fechas
Publicación 23/09/2022
Vencimiento 19/10/2022
Importe
2.099.670
2099670
Clasificadores

Trabajos de construcción de centros cívicos

Trabajos de pavimentación de calles