Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Suministros
Objeto
Polonia-Varsovia: Equipo y artículos de oficina diversos # Przedmiotem zamówienia jest dostawa materialów biurowych na potrzeby Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zamówienie sklada sie z 6 czesci. / Dostawy materialów biurowych na potrzeby Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie – z podzialem na 6 czesci Numer referencyjny: KR.ROZ.2810.157.2022 LOTE nº: 3: Dostawy materi...
Expediente
KR.ROZ.2810.157.2022
Entidad
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
VARSOVIA
Fechas
Publicación 23/09/2022
Vencimiento 25/10/2022
Lote
Lote nº: 3
Importe
67.962,56
67962,56 PLN
Acceso a la publicacion
Contacto
www.wody.gov.pl
ewa.piszczek@wody.gov.pl
Contratos relacionados