Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Suministros
Objeto
Eslovaquia-Bratislava: Sobres # Dodávka obálok pre ústredie a pobocky Sociálnej poistovne, vrátane jej dopravy do miest plnenia a vykládky do urcených priestorov Sociálnej poistovne. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Kapitolu B.1 Opis predmetu zákazky a Kapitolu B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky týchto sútažných podkladov. / Obálky Referencné císlo: 39232/2022-BA ...
Expediente
39232/2022-BA
Entidad
Sociálna poistovna, ústredie
Pais
REPÚBLICA ESLOVACA (SK)
Lugar
BRATISLAVA
Fechas
Publicación 21/09/2022
Vencimiento 17/10/2022
Importe
440.000
440000,0 EUR
Acceso a la publicacion
Clasificadores

Sobres

Sobres con ventana impresos

Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)

Sobres sin ventana impresos

Contratos relacionados