Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Suministros
Objeto
Polonia-Katowice: Válvulas de compuerta # 1. Postepowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp. 2. Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim. 3. Obowiazek informacyjny wynikajacy z artykulu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spelniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakladce RODO. Zamawiajacy przedstawia klauzule informacyjna wynikajaca z ...
Expediente
702201502
Entidad
Polska Grupa Górnicza spólka akcyjna
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
KATOWICE
Fechas
Publicación 16/09/2022
Vencimiento 04/10/2022
Lote
Lote nº: 1
Acceso a la publicacion
Clasificadores

Válvulas de compuerta

Contratos relacionados