Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Suministros
Objeto
Polonia-Lwówek Slaski: Material médico fungible # Przedmiotem zamówienia sa: Sukcesywne dostawy artykulów jednorazowego uzytku (medycznych i niemedycznych), drobnego sprzetu medycznego oraz materialów opatrunkowych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Slaskim. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ, Formularz cenowy - zalacznik nr 2 do SWZ oraz projekt umowy – zalacznik nr 7 do SWZ. / Sukcesywne dostawy artykulów jednorazowego uzytku (medycznych i niemedycznych), dr...
Expediente
8/DROBNY SPRZET MEDYCZNY I MATERIALY OPATRUNKOWE/22
Entidad
Powiatowe Centrum Zdrowia Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
LWÓWEK SLASKI
Fechas
Publicación 31/08/2022
Vencimiento 03/10/2022
Lote
Lote nº: 32
Acceso a la publicacion
Contratos relacionados