Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Suministros
Objeto
Polonia-Rzezawa: _Suites_ de paquetes de software # Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „e-GMIN@ - rozwój innowacyjnych e-uslug dla mieszkanców Gminy Rzezawa”. Realizacja ww. zadania obejmuje nastepujace za-dania (etapy realizacji): 5.1. Zadanie 1: Modernizacja systemów dziedzinowych, elektronicznych obiegów dokumentów i portalu mieszkanca, celem uruchomienia nowych e-Uslug w Gmi-nie Rzezawa. Szczególowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje sie w zalaczniku nr 1 do SWZ. 5.2. Z...
Expediente
383244-2022
Entidad
Gmina Rzezawa
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
RZEZAWA
Fechas
Publicación 15/07/2022
Vencimiento 12/08/2022
Acceso a la publicacion
Contacto
www.rzezawa.pl