Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Suministros
Objeto
Polonia-Katowice: Productos de alambre # 1. Postepowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp. 2. Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim. 3. Obowiazek informacyjny wynikajacy z Artykulu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spelniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakladce RODO. 4. Zamawiajacy, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pz...
Expediente
702200611
Entidad
Polska Grupa Górnicza s.a.
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
KATOWICE
Fechas
Publicación 20/06/2022
Vencimiento 08/07/2022
Lote
Lote nº: 3
Clasificadores
Contratos relacionados