Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Servicios
Objeto
És objecte del present contracte la contractació del servei de manteniment de part de la flota de vehicles propietat de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni relacionats a l'Annex 1 del PPT, que inclou: - Servei d'ITV, revisions de tacògraf, revisions i reparacions dels camions, tot terrenys, vehicles industrials, motocicletes, ciclomotors i bicicletes elèctriques. - S'inclouran les reparacions i revisions del sistema hidràulic dels vehicles que en disposin, cistelles, plomes, grup moto propulsor dels cotxes elèctrics..., que precisa una revisió per part d'un servei tècnic especialitzat.
Expediente
2022/3032
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Cataluña. Girona
Fechas
Publicación 30/05/2022
Vencimiento 14/06/2022
Importe
16.493
16493
Clasificadores

Servicios de reparación y mantenimiento de motocicletas