Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Servicios
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: Kompleksowy serwis parkomatów obslugujacych wplaty w OPP / Numer referencyjny: 4/B/IP/2022 / VII.1.2)Tekst, który nalezy poprawic w pierwotnym ogloszeniuNumer sekcji: IV.2.2Miejsce, w którym znajduje sie tekst do modyfikacji: Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialuZamiast: Data: 29/03/2022Czas lokalny: 10:00Powinno byc: Data: 08/04/2022Czas lokalny: 10:00Numer sekcji: IV.2.6Miejsce, w którym znajduje sie tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany ofertaZamiast: Data: 26/06/2022Powinno byc: Data: 06/07/2022Numer sekcji: IV.2.7Miejsce, w którym znajduje sie tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofertZamiast: Data: 29/03/2022Czas lokalny: 13:00Powinno byc: Data: 08/04/2022Czas lokalny: 13:00
Expediente
152950-2022
Entidad
Gdanski Zarzad Dróg i Zieleni
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
GDANSK
Fechas
Publicación 23/03/2022
Vencimiento 08/04/2022
Acceso a la publicacion