Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Obras
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: Látrány és Visz ivóvízminoség javító program (BV1) / Hivatkozási szám: EKR001621682021 / VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrészSzakasz száma: II.2.4A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetéseA következo helyett: A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggo, a 2007-2013 programozási idoszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási idoszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminoség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet Ajánlatkéro feladatai közé utalja többek között az ivóvízminoség-javító beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását. A kivitelezés fobb indikatív (tájékoztató jellegu) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges: A projekt célja Látrány és Visz településen lakó népesség részére, olyan vizet szolgáltatni, amelynek minosége a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplo határértékeknek megfelel. A beruházás keretében új ivóvíz távvezeték és nyomásfokozó rendszer épül Látrány és Visz települések ivóvízellátására, a meglévo látrányi magastározó és viszi nyomásfokozó egység rekonstrukciója mellett. A projekt keretében az alábbi feladatok megvalósítása tervezett: Hely: Balatonlelle Szakasz: meglévo hálózatról újonnan létesülo tározót megtápláló vezeték Méret, anyag: D160 KPE PN10 Mennyiség: 200 fm Hely: Balatonlelle Szakasz: új vasbeton tározó Mennyiség: 100 m3 Hely: Balatonlelle Szakasz: új nyomásfokozó Mennyiség: 70 m3/h Hely: Balatonlelle Szakasz: új fertotleníto Mennyiség: 3,5 l/h Hely: Látrány Szakasz: Balatonlelle-Látrány expressz vezeték Méret, anyag: D225 KPE PN16 Mennyiség: 2380 fm Hely: M7 Szakasz: M7 alatti átvezetés meglévo védocsoben Méret, anyag: D225 KPE PN16 Mennyiség: 85 fm Hely: Látrány Szakasz: M7 - Látrány vezeték felso tározóig Méret, anyag: D225 KPE PN16 Mennyiség: 4445 fm Hely: Látrány Szakasz: felso tározó 100 + 50 m3 felújítása Mennyiség: 150 m3 Hely: Látrány/Visz Szakasz: Látrány-Visz létesülo összeköto vezeték Méret, anyag: D110 KPE PN10 Mennyiség: 2650 fm Hely: Visz Szakasz: új nyomásfokozó egység Mennyiség: 10 m3/h A meglévo hálózat mosatása szükséges, összesen 27 017 fm-en. Hálózatrekonstrukció keretében megvalósul 49 tuzcsap, 29 tolózár, 14 csomópont és 36 fm DN80 és 38 fm DN100 acél vezeték csere azonos névleges átméroben KPE-re. Nyertes ajánlattevo feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képezo muszaki tartalomhoz a vízjogi engedély és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelo tartalommal. A nyertes ajánlattevo teljes köru felelosséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb eloírásokban foglaltak betartásáért. Ajánlatkéro felhívja a figyelmet arra, hogy a szerzodés teljesítése során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók. Ajánlatkéro tájékoztatja ajánlattevot, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésben foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetu dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplo termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértéku” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékuség igazolása ajánlattevo feladata. A szerzodés teljesítése során szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TER jogosultsággal rendelkezo szakember bevonása. Ajánlattevo ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a szerzodéskötés idopontjára a szerzodés teljesítésének idotartama alatt rendelkezni fog a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti VZ-TER jogosultsággal rendelkezo szakember(ekk)el. Részletesen: KD, Megrendeloi követelmények (dokumentáció III. kötet), Árazatlan költségvetés (dokumentáció IV. kötet), Indikatív tervdokumentáció (dokumentáció V. kötet) Helyesen: A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggo, a 2007-2013 programozási idoszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási idoszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminoség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet Ajánlatkéro feladatai közé utalja többek között az ivóvízminoség-javító beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását. A kivitelezés fobb indikatív (tájékoztató jellegu) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges: A projekt célja Látrány és Visz
Expediente
94614-2022
Entidad
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelosségu Társaság
Pais
HUNGRÍA (HU)
Lugar
BUDAPEST
Fechas
Publicación 22/02/2022
Vencimiento 07/03/2022