Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Suministros
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: Orvosi muszerek beszerzése 4 részben. / VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: IV.2.2Localización del texto que se va a modificar: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idoEn lugar de: Fecha: 29/11/2021Hora local: 11:00Léase: Fecha: 06/12/2021Hora local: 11:00Número de apartado: IV.2.7Localización del texto que se va a modificar: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idoEn lugar de: Fecha: 29/11/2021Hora local: 13:00Léase: Fecha: 06/12/2021Hora local: 13:00Número de apartado: VI.3Localización del texto que se va a modificar: További információk:En lugar de: Mindegyik részre vonatkozóan (ha nincs eltéro eloírás): A) Ajánlattevonek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdésben, a 65. § (7) bekezdésben és a 66.§ (6) bekezdésben foglaltakra (EKR urlap). B) Ajánlattevo csatolja az ajánlatot aláíró személy 2006. évi V. tv 9. § (1) és (2) bek. szerinti aláírási címpéldányát vagy aláírásmintáját, meghatalmazott esetében a meghatalmazást is. Elektronikus aláírás esetén ezt nem szükséges csatolni. C) Ajánlatkéro a projekttársaság létrehozását nem írja elo és nem is teszi lehetové. D) Ajánlatkéro a Közbeszerzési Hatóság minosítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a muszaki alkalmasság feltételeit, igazolását. E) Az ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az ajánlattevo nevét, székhelyét, valamint az értékelésre kerülo számszerusítheto adatot. F) Az irányadó jog a magyar, az irányadó ido a magyar ido. G) Az eljárásban eljáró felelos akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Hubai Ágnes, lajstromszáma: 00177. H) Ajánlatkéro a 2. részben azért alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot, mert ajánlatkéro igényeinek a muszaki leírásban konkrétan meghatározott minoségi és muszaki követelményeknek megfelelo áru felel meg, és a gazdaságilag legelonyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minoségi jellemzok nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. I) az 1., 3. és 4. részben ponthatárok: 0-10 pont. Pontozási módszerek: Az 1. és 4. részben az 1. részszempont alszempontjai esetében pontozás, az Ár szempont esetében fordított arányosítás. A 3. részben az 1. részszempont 1.1. alszempontja esetében fordított arányosítás, a többi alszempont esetében pontozás, az Ár szempont esetében fordított arányosítás. J) Ajánlatkéro nem alkalmazza a Kbt. 75. § (1) bek. e) pontját. K) A IV.2.6. pontban az 1 hónap 30 napot jelent. L) Kötbérek: Késedelmi kötbér: a késedelem minden naptári napja után, a késedelemmel érintett áru teljes nettó vételárának 1 (egy) %-a, legfeljebb azonban a késedelemmel érintett áru teljes nettó Vételárának 20 (húsz) %-a. Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett áru(k) teljes nettó vételárának 25 (huszonöt) %-a. A szerzodést biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerzodéstervezet tartalmazza. M) Az áruk típusát (ahol eloírás) kötelezo az ártáblázatban megadni, ennek elmaradása eredménytelenséget eredményezhet! Ajánlattevonek mindegyik részben csatolnia kell a megajánlásra kerülo készülékeknek és a 2. részben a fogyóeszközöknek a gyártó, vagy a forgalmazó által hitelesített ábrás muszaki adatlapját vagy termékleírását, amely alapján egyértelmuen megállapítható, hogy a megajánlott készülék muszaki paraméterei megfelelnek a muszaki leírásban eloírt szakmai minimumkövetelményeket. N) Mindegyik részben be kell nyújtani excel és aláírt pdf. formátumban a kitöltött muszaki leírást, illetve az árrészletezot is O) Jótállás: mind a 4 részben 18 hónap (kivéve a 2. részben a fogyóeszközök). A 4. részben 10 éves jótállás gyári hibából eredo üvegtörés esetére a futheto tárgyasztalra. P) Nyertes ajánlattevo köteles a jótállási ido alatt megfelelo szervízhátteret biztosítani. Ajánlatkéro számára az minosül megfelelonek, ha a közbeszerzési eljárásban megajánlott termékre (tartozékaira, stb.) vonatkozóan a nyertes ajánlattevo biztosítja, hogy megfelelo szakértelemmel rendelkezo személy maximum 24 órán belül az érintett teljesítési helyszínen megkezdi a javítást. Ennek a feltételnek való megfelelést a szerzodéskötéskor dokumentumokkal igazolni kell. A feltételnek való meg nem felelés vagy az igazolás elmaradása a szerzodéstol való visszalépésnek minosül. Amennyiben a nyertes ajánlattevo a szerzodés teljesítése során megszegi a fenti kötelezettséget, 500 000,-Ft/naptári nap kötbért köteles fizetni. Léase: Mindegyik részre vonatkozóan (ha nincs eltéro eloírás): A) Ajánlattevonek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdésben, a 65. § (7) bekezdésben és a 66.§ (6) bekezdésben foglaltakra (EKR urlap). B) Ajánlattevo csatolja az ajánlatot aláíró személy 2006. évi V. tv 9. § (1) és (2) bek. szerinti aláírási címpéldányát vagy aláírásmintáját, meghatalmazott esetében a meghatalmazást is. Elektronikus aláírás esetén ezt nem szükséges csatolni. C) Ajánlatkéro a projekttársaság létrehozását nem ír
Expediente
EKR001206652021
Entidad
"Kaáli" Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság
Pais
HUNGRÍA (HU)
Lugar
BUDAPEST
Fechas
Publicación 30/11/2021
Vencimiento 06/12/2021
Acceso a la publicacion