Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Servicios
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: II.1.4)Localización del texto que se va a modificar: Korte beschrijvingEn lugar de: De doelstelling van deze aanbesteding is het afsluiten van een (raam)overeenkomst met één (1) ondernemer op basis van het leveren van een full operational lease te weten: — dienst- en poolauto's op Compressed Natural Gas (CNG) in combinatie met benzine, — elektrische dienstauto's voor verschillende afdelingen, — het leveren van auto's op basis van shortlease dit zijn benzine auto's, — hybride auto's zonder plug in. U kunt zich, als potentiële leverancier, voor deze aanbesteding inschrijven. In het tabblad "vragenlijsten: leest u alle informatie die u hiervoor nodig heeft. Léase: De doelstelling van deze aanbesteding is het afsluiten van een (raam)overeenkomst met één (1) ondernemer op basis van het leveren van een full operational lease te weten: — dienst- en poolauto's op Compressed Natural Gas (CNG) in combinatie met benzine, — elektrische dienstauto's voor verschillende afdelingen, — het leveren van auto's op basis van shortlease dit zijn benzine auto's, — hybride auto's zonder plug in. N.a.v. de gestelde vragen over de brandstof keuze en de reacties vanuit de markt over CNG brandstof zijn wij voornemens de aanbesteding te rectificeren. Uiteraard worden hierbij de gestelde termijnen opgeschort. Zodra de interne besluitvorming heeft plaats gevonden informeren wij u zo snel mogelijk via Negometrix en Tenderned. U kunt zich, als potentiële leverancier, voor deze aanbesteding inschrijven. In het tabblad "vragenlijsten" leest u alle informatie die u hiervoor nodig heeft. Número de apartado: II.2.4)Localización del texto que se va a modificar: (1) Beschrijving van de aanbestedingEn lugar de: De aanleiding van deze aanbesteding is vervanging van het bestaande wagenpark in verband met het aflopen van de huidige contracten. De doelstelling van deze aanbesteding is het afsluiten van een (raam)overeenkomst met één (1) ondernemer op basis van het leveren van een full operational lease te weten: — dienst- en poolauto’s op Compressed Natural Gas (CNG) in combinatie met benzine, — elektrische dienstauto’s voor verschillende afdelingen, — het leveren van auto’s op basis van shortlease dit zijn benzine auto’s, — hybride auto’s zonder plug in. De (raam)overeenkomst gaat in op 1.2.2021. Léase: De aanleiding van deze aanbesteding is vervanging van het bestaande wagenpark in verband met het aflopen van de huidige contracten. De doelstelling van deze aanbesteding is het afsluiten van een (raam)overeenkomst met één (1) ondernemer op basis van het leveren van een full operational lease te weten: — dienst- en poolauto’s op Compressed Natural Gas (CNG) in combinatie met benzine, — elektrische dienstauto’s voor verschillende afdelingen, — het leveren van auto’s op basis van shortlease dit zijn benzine auto’s, — hybride auto’s zonder plug in. De (raam)overeenkomst gaat in op 1.2.2021. N.a.v. de gestelde vragen over de brandstof keuze en de reacties vanuit de markt over CNG brandstof zijn wij voornemens de aanbesteding te rectificeren. Uiteraard worden hierbij de gestelde termijnen opgeschort. Zodra de interne besluitvorming heeft plaats gevonden informeren wij u zo snel mogelijk via Negometrix en Tenderned. Número de apartado: IV.2.2)Localización del texto que se va a modificar: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragenEn lugar de: Fecha: 01/09/2020Hora local: 12:00Léase: Fecha: 02/11/2020Hora local: 12:00Número de apartado: IV.2.7)Localización del texto que se va a modificar: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopendEn lugar de: Fecha: 01/09/2020Hora local: 12:00Léase: Fecha: 02/11/2020Hora local: 12:00
Expediente
412075-2020
Entidad
Afdeling Inkoop, Gemeente Nijmegen
Pais
PAÍSES BAJOS (NL)
Lugar
NIMEGA
Fechas
Publicación 02/09/2020
Vencimiento 02/11/2020
Acceso a la publicacion