Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Suministros
Objeto
CORRECCIÓN DE ERRORES: (OBJETO: Compra de mobiliari, equipament clínic i aparells mèdics per a les dependències de les noves instal·lacions del Centre MQ Reus.). S'adjunta l'Annex 2.2 "Oferta econòmica i criteris automàtics: Lot 20" atès que s'ha detectat un error de transcripció. S'adjunta l'Annex 2.1 "Oferta econòmica i criteris automàtics: Grup 1" pel lot 21.
Expediente
20190524
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Cataluña. Tarragona
Fechas
Publicación 05/08/2020
Vencimiento 12/08/2020
Importe
301.982
301.982,00 €
Acceso a la publicacion
Contratos relacionados