Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Servicios
Objeto
Contractació del servei de mediador de l'assegurança de Tot Risc de pèrdues o danys materials del patrimoni de la Generalitat de Catalunya, per tal d'efectuar entre d'altres tasques, la mediació i assessorament per a la contractació de la pòlissa, prestar assistència especialitzada per a la gestió de sinistres, efectuar estudis i informació del Mercat assegurador, així com assistir en la tramitació dels suplements d'altes i baixes de l'esmentada pòlissa.
Expediente
DGPFAT.SGRA-MED.DM.01/19
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Cataluña.
Fechas
Publicación 20/11/2019
Vencimiento 02/12/2019
Importe
84.793,39
84.793,39 €
Acceso a la publicacion