Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Servicios
Objeto
Eslovaquia-Banská Bystrica: Servicios de seguridad # Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby podla § 3, písm. d) zákona c. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti, pri preprave penažných hotovostí. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v casti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky sútažných podkladov. / Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby podla § 3, písm. d) zákona c. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služ...
Expediente
013/VS/20212
Entidad
Slovenská pošta, a.s. (36631124)
Pais
REPÚBLICA ESLOVACA (SK)
Lugar
BANSKÁ BYSTRICA
Fechas
Publicación 01/07/2022
Vencimiento 29/07/2022
Importe
2.352.000
2352000,0 EUR
Acceso a la publicacion