Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Suministros
Objeto
Eslovaquia-Bratislava: Vallas # Zábrany a oplotenie / Predmetom zákazky je dodávka plotov, pletiva, mobilných zábran, zábran a stlpikov pre krajské centrá podpory a útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Oplotenie / 1.Pletivo ocelové 1 m 2.Stlpik ocelový 3.Bocná vzpera ocelová 4.Napínací drôt ocelový 5.Napinák ocelový 6.Ostnatý drôt - 1 m 7.Bavolet 8.Viazací drôt ocelový 1 m 9.Pletivo plast 1m 10.Stlpik plast 11.Bocná vzpera plast 12.Napínací drôt plast 13.Napínac lana plast 14.Viaz...
Expediente
334605-2022
Entidad
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pais
REPÚBLICA ESLOVACA (SK)
Lugar
BRATISLAVA
Fechas
Publicación 22/06/2022
Vencimiento 25/07/2022
Lote
Lote nº: 2
Importe
93.587,2
93587,2 EUR
Acceso a la publicacion