Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Servicios
Objeto
Suecia-Bromma: Servicios de instalación de equipos eléctrico y mecánico # Syftet med avtalet är att täcka in SVOA:s behov av tjänst av service och underhåll samt nyinstallation av säkerhetsteknik. Leverantörerna ska ansvara för alla serviceavtal inkl. årskontroller, genomföra utökning/nyinstallationer av säkerhetsteknik. Leverantören ska erbjuda projektledare, projektör, montör, driftsättare och servicetekniker inom säkerhetsteknik. Upphandlingen kommer att delas upp i delområde 1) Serviceavt...
Expediente
22MB271
Entidad
Stockholm Vatten AB (556210-6855)
Pais
SUECIA (SE)
Lugar
BROMMA
Fechas
Publicación 27/05/2022
Vencimiento 23/06/2022
Importe
18.000.000
18000000,0 SEK
Acceso a la publicacion