Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Servicios
Objeto
Aquest acord marc té per objecte l'homologació d'empreses proveïdores de serveis per a la realització de treballs d'obtenció d'informació batimètrica de rius i diversos trams de la costa catalana incloent totes les prestacions que figuren en els plec de prescripcions tècniques.
Expediente
H-2/2022 (ICGC-2022-00071
Entidad
Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidencia i de Politiques Digitals i Terriori
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Cataluña.
Fechas
Publicación 26/05/2022
Vencimiento 27/06/2022
Importe
0
0