Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Suministros
Objeto
subministrament de 2 ambulàncies tipus "C" per al Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, desglossat en 2 lots: Lot 1: 1 ambulància tipus "C" Tot terreny (4x4) Lot 2: 1 ambulància tipus "C" Bariàtrica
Expediente
001_22001344
Entidad
Ayuntamiento de Barcelona
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Cataluña. Barcelona
Fechas
Publicación 26/05/2022
Vencimiento 27/06/2022
Importe
355.372
355372