Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Suministros
Objeto
«Subministrament dels equipaments per a la modernització del sistema d'il·luminació escènica del Teatre Auditori de Granollers» D'acord amb l'article 17.1 del Decret llei 5/2021, en l'anunci de licitació publicat a la Plataforma de serveis de contractació pública, s?indicarà el finançament amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència d?un projecte finançat per el INAEM, Ministeri de Cultura i Esports. Aquest contracte es deriva de la subvenció publicada per als 4 eixos transversals a través dels quals es distribueixen a Espanya els fons europeus: transició ecològica, transformació digital, cohesió social i territorial i igualtat de gènere, es projecten en 10 polítiques palanca. Aquestes deu palanques recullen els 30 components que articulen els projectes coherents d?inversions i reformes per modernitzar el país. Encara que la majoria tenen caràcter horitzontal per al conjunt de l'economia, alguns estan específicament dirigits a impulsar la modernització de sectors tractors, com el comerç, el turisme, l'agroalimentari, la salut, l'automoció o les administracions públiques mateixes.
Expediente
58/2022 NEXT GENERATION MINISTERI
Entidad
Ayuntamiento de Granollers
Granollers Escena, S.L
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Cataluña. Barcelona
Fechas
Publicación 26/05/2022
Vencimiento 28/06/2022
Importe
328.536
328536